Informatie over

Bouncepercentage

Een ‘bounce’ is een sessie waarbij een bezoeker slechts één pagina van een website bekijkt en vervolgens de website verlaat. Dit kan een homepagina zijn, maar ook een andere pagina, zoals een blog- of productpagina. Om het bouncepercentage te berekenen deel je het aantal sessies waarbij slechts één pagina werd geladen, door het totaal aantal sessies.